LEG XIIII

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
PDF
Article Index
Rozwój architektury rzymskiej na terenie Prowansji na przykładzie Domu Delfina w Vasio Vocontiorum
Układ budynku
Pietyro - przypuszczalny układ
Ogrzewanie budynku
Ogród i południowa część domu
Zaopatrzenie w wodę
Historia Domu Delfina
All Pages

 

Rozwój architektury rzymskiej na terenie Prowansji na przykładzie Domu Delfina w Vasio Vocontiorum

 


Jedna z moich wakacyjnych wędrówek śladami Rzymian zaprowadziła mnie do francuskiej Prowansji. Zwiedzając tą wspaniałą krainę nie mogłem oczywiście ominąć miejscowość Vaison la Romaine czyli rzymskiego Vasio słusznie nazywanego francuskimi Pompejami.

Mapa Vaio
Fot 1. Położenie Vaison


Nawet krótki zarys historii tego miasta daleko przekraczałby ramy tego skromnego artykułu.
Należy jednak wspomnieć, iż dzisiejsza miejscowość Vaison la Romaine  sięga swymi korzeniami daleko w głąb historii. Jej początków należy szukać w osadzie plemienia Vokontów.
Po pokonaniu plemienia Allobrogów i zorganizowaniu prowincji Galii Zaalpejskiej (później Narbońskiej)  ziemie Vokontów  dostały się w orbitę wpływów rzymskich. Ich stolica zwała się oficjalnie od tej chwili Vasio Vocontoirum i posiadała uprzywilejowany status civitas foederata. 
W czsie trzech wieków ( I – III w. n.e.) miasto cieszyło się pokojem zachowując swoje stare granice – co oczywiście nie oznaczało braku głębokich zmian. 
Lokalny ośrodek dokonał ogromnego skoku cywilizacyjnego stając się prężnym ośrodkiem gospodarczym i administracyjnym.

Wdzięczne miasto wydało na świat wielu synów którzy prawdopodobnie nie czuli się gorszymi Rzymianami niż ci urodzeni w Mieście Wilczycy.
Wystarczy, że wspomnę tu Sextusa Afraniusa Burrusa  urodzonego w Vasio - dowódcę gwardii pretoriańskiej za panowania cesarza Nerona. Świadectwa z epoki jednoznacznie mówią o jego prawym charakterze, dopiero po jego śmierci spowodowanej prawdopodobnie rakiem gardła Neron wyzbył się wszelkich hamulców stając się wzorem „złego” cesarza.
Innym człowiekiem którego imię zachowała historia i urodzonym w Vasio był Luciu Duvius Avitus konsul z  roku 56.
Istnieją również hipotezy, iż mógł się tu urodzić historyk Tacyt.
Chcąc zachęcić wszystkich do odwiedzenia tego wyjątkowego miejsca, chciałbym pokazać ewolucję jego formy architektonicznej na podstawie analizy materiału archeologicznego – tzw Domu Delfina -  stanowiącej niewielkiego fragmentu jego zabudowy. 
Nazwa  - Domu Delfina – pochodzi od małej , ale niezwykle pięknej, figurki amorka dosiadającego delfina znalezionej w jednym z jego pomieszczeń.

Amor dosiadający delfina - zdjęcie autora
Fot 2. Amor dosiadający delfina - zdjęcie wykonane przez autora artykułu  - muzeum w Vaison 
Banner